Diskuse, Český Těšín, Tesin24.cz

Tesin24.cz - Diskuse

  hlavní stránka     kontakty
   

Zobrazení tématu diskuse

Novému řediteli

Gympol a hluk

Příspěvky k tématu diskuse

Autor: WE OFFER ALL KIND OF LOANS     Titulek: WE OFFER ALL KIND OF LOANS          07.12.2018

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Autor: WE OFFER ALL KIND OF LOANS     Titulek: WE OFFER ALL KIND OF LOANS          07.12.2018

Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )

Autor: Mrs. Ceren     Titulek: Do you need Financial Assistance?          08.07.2016

WELCOME TO PERGO CORPORATE FINANCE,(PCF), pergocf@fastservice.com aims is to provide Excellent Professional Service. Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose – from vacations, to education, to unique purchases We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Please, contact us for more information: pergocf@fastservice.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed...$, €, £: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - Name of the Site: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: pergocf@fastservice.com Yours Sincerely, Mrs. Ceren Kelly pergocf@fastservice.com We look forward to hear from you ASAP Interested applicants should Contact us via email: pergocf@fastservice.com

Autor: Mrs. Ceren     Titulek: Do you need Financial Assistance?          08.07.2016

Do you need Financial Assistance? Do you seek funds to pay off credits and debts? We give out loan with an Interest rate of 1.00% Please, contact us for more information: pergocf@fastservice.com Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed...$, €, £: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - Name of the Site: Please, contact us for more information: pergocf@fastservice.com

Autor: MR LUIS CARLOS     Titulek: POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít.          30.06.2016

POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít. Luis Carlos finanční společnost je omezena do základního kapitálu. Nabízíme úvěry a Finanční služby všeho druhu. Náš úvěr se pohybuje od podnikání osobní půjčky nebo dlouhodobé i krátkodobé podmínky s příznivým zájmu ceny (2%). Náš úvěr proces je velmi rychlý a spolehlivý s záruky. Pro více informací o našich službách naleznete na webových stránkách našeho e-mailu (luiscarlosfinance@outlook.com) dejte nám prosím znát výši úvěru, kterou potřebujete a chcete dobu trvání úvěru. My doufat, že slyším od vás. Můžete poslat zprávu na e-mailovou adresu níže. luiscarlosfinance@outlook.com Poznámka: všechny e-maily by měla být dopředu: luiscarlosfinance@outlook.com Děkuji

Autor: sergey yakubova     Titulek: loan offer          12.01.2016

Konstantní úvěrové firmy, dáváme z úvěrů úrokové sazby 0f 3 %. Dobrý den, pane / ma am. Jsme soukromá společnost a nabízíme úvěry s nízkými úrokovými sazbami, určování výše úvěru je mezi $ 2.000 na 100.000.000 půjčky podmínek dolarových půjček pro rozvoj podnikání: edge / konkurenční obchodní expanzi. Nabízíme širokou nabídku půjčky Nabízíme širokou nabídku půjčky * Osobní půjčky (zajištěné a nezajištěné) * Obchodní úvěry (zajištěné a nezajištěné) * Úvěr konsolidace Děkujeme vám za čas přečíst tuto reklamu. Další informace a dotazy pošlete e-mail na nás dnes na Constantloanfirm@gmail.com Nebo můžete whatsapp mě s tímto číslem: +2348162022629. Díky za váš čas a já se forword v hereing od vás Sergej Yakubova.

Autor: Thomas Dawson     Titulek: LOAN OFFER          09.07.2015

Vítejte na Thomase Credit firmy, jsem mezinárodní obchodní muže a věřitelem, který nabídl Úvěry tak různé jednotlivce a podniky v Evropě, Asii, Africe a jiných částech světa. Dáváme se na náš Úvěr na úrokovou sazbou ve výši 2% ročně za neplatné po dobu minimálně 100,00 na maximum 100,000,000.00 rublů, dolary, libry, euro, atd. Maximální doba výpůjčky můžeme nabídnout, je 30 let s pevnou úrokovou sazbou.      dostupné Úvěry * Osobní půjčky (Secure a Nezajištěné) * Obchodní úvěry (Secure a Nezajištěné) * Kombinace úvěru (Secure a nezajištěné) * Konsolidace půjček (Secure a nezajištěné) * Hypoteční úvěry (Secure a nezajištěné) Zájemci by měli nás kontaktujte ještě dnes pro vaše on-line rychlé a snadné půjčky bez zajištění vkladů. E-mail: thomascreditfirm@gmail.com S pozdravem,

Autor: čt     Titulek: takže poučná pointa?          15.11.2011

Suma sumárum. Budu-li ve víkendovém čase v denních hodinách rušit, byť 5 minut, jednoho souseda sekáním trávníku, naběhne městská policie a spraží mě tisícikorunovou pokutou, protože je městskou vyhláškou zakázané rušit sousedy. Ruší-li však celá škola s polským jazykem vyučovacím celé odpoledne celou ulici, nic se neděje, protože na to se vyhláška nevztahuje. Krásný paradox dnešní doby zdejšího regionu. Vysvětlení je ale asi jednoduché: radní a místostarosta pro oblast školství hodnostář PZKO, ředitel městské policie, který by měl být garantem pořádku ve městě - předseda PZKO. Jen si stěžujte občané, ale na lampárně hlavního nádraží :)))

Autor: I. V.     Titulek: Sdělení výsledků šetření stížnosti          15.11.2011

Vyjádřila jste nespokojenost s hlučností některých akcí konaných v budově Gymnázia s polským jazykem vyučovacím – Gimnazjum s Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace (dále jen „škola“), a sděluje Vám následující. Odbor ŠMS vyhodnocuje skutečnosti obsažené ve stížnostech pouze z hlediska jejich souladu s právními předpisy, a to pouze tehdy, není-li tato pravomoc explicitně vyhrazena soudu. Dokumentace: 1. E-mail ředitele školy ze dne 7. 11. 2011 – Informace o projektech školy 2. Sdělení Ministerstva vnitra ČR ze dne 2. 9. 2009 3. Internetové stránky školy – školní vzdělávací program 4. Internetové stránky Města Český Těšín – městské vyhlášky Vaše stížnost vyjadřující nespokojenost s hlučností některých akcí konaných v budově školy je hodnocena jako nedůvodná. Sdělení ve stížnosti: Ve stížnosti jste uvedla, že dne 27. 9. 2011 organizovala škola akci „Podpalamy szkole“, při níž byly v 1. patře budovy používány hlučné zesilovače a reproduktory. Z důvodu hlučnosti jste v 18:29 h realizovala oznámení městské policii, když poté došlo k zavření plastových oken a zatažení žaluzií a k přesunu akce do velké tělocvičny, odkud se šířil hluk cca do 21:30 h. Dále jste uvedla, že hlučnost v okolí Vašeho bydliště je způsobován také autobusy přijíždějícími pro žáky. Celkově jste provoz školy vyhodnotila jako velmi hlučný z důvodu bohaté mimoškolní činnosti a z důvodu činnosti mnoha cizích organizací, které ve škole sídlí. Součástí Vaší stížnosti byl i návrh na odvolání Mgr. Andrzeje Bizoně z funkce ředitele a návrh na přestěhování školy z centra města do Svibice. Zjištění odboru ŠMS a odůvodnění vyhodnocení této části stížnosti: Odbor ŠMS požádal ředitele školy o vysvětlení skutečností uvedených ve Vaší stížnosti. Dle vyjádření ředitele proběhl dne 27. 9. 2011 ve škole projektový den projektu „Malé granty“ společnosti T-Mobile na podporu aktivit mládeže. V rámci prezentace samostatných prací žáků byl zařazen od 16:30 hodin hudební projekt, jež byl ukončen v 19:00 hodin. V průběhu hudební reprodukce navštívila školu Městská policie Český Těšín, když tato neshledala porušování obecně závazných předpisů ze strany školy (pozn. informace ředitele byla telefonicky ověřena na služebně městské policie). V době od 19. hodin do 21:05 hodin se konal v tělocvičně školy umístěné ve dvoře školní budovy koncert skupiny Apathea. Celá akce byla ukončena ve 21:15 hodin. Ředitel školy vyjádřil lítost nad negativním vnímáním výše uvedené školní akce z Vaší strany, neboť z profesního hlediska pokládá zapojení žáků školy do vlastních aktivit jako součást prevence sociálně patologických jevů, jež je dle zjištění odboru ŠMS součástí pedagogické činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem. Odbor ŠMS zjistil, že škola hudební reprodukcí dne 27. 9. 2011 nepostupovala v rozporu s žádnými obecně závaznými právními předpisy, ani s předpisy vydanými Městem Český Těšín. Dle sdělení Městské Policie Český Těšín je pro vyhodnocování obdobných podání aplikováno obecné hledisko na tzv. noční klid. Noční klid není v žádném právním předpise vymezen, ale v souladu s judikaturou Ústavního soudu je jeho obecně vnímané rozmezí mezi 22:00 – 6:00 hodinou. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím stanovit v obecně závazných vyhláškách povinnosti za účelem zachování místních záležitostí veřejného pořádku, když porušování takto koncipované vyhlášky by mohlo být posuzováno podle § 47 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Součástí obecně závazné vyhlášky města může být i přiměřené omezení určitých činností během dne, především může jít o činnosti spojené s výrobou, např. vibrace nebo vysoká hlučnost při strojové výrobě. Omezení školní činnosti nelze vyhláškou obce stanovit, neboť tato je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami vztahujícími se k činnosti konkrétního typu školy. Obecně závaznou vyhláškou lze toliko stanovit hodinu povinného ukončení veřejných společenských a sportovních akcí, a to s přihlédnutím k vymezení nočního klidu. V daném případě se akce školy konala mimo dobu nočního klidu a nebyl zjištěn postup v rozporu s obecně závaznými předpisy během jejího konání ani ze strany městské policie, ani ze strany odboru ŠMS, proto je Vaše stížnost vyhodnocena výše uvedeným způsobem. Vyjádření odboru ŠMS k Vašim návrhům uvedeným ve stížnosti: K Vašemu návrhu na odvolání ředitele školy z funkce odbor ŠMS sděluje, že důvody odvolání jsou zřizovateli školy explicitně vymezeny v ustanovení § 166 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: Zřizovatel odvolá ředitele z funkce v případě a) pozbytí některého z předpokladů pro výkon funkce ředitele školy stanovených zvláštním zákonem (zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.), b) nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního zákona, c) organizačních změn, jejichž důsledkem je zrušení vykonávané funkce. Zřizovatel může odvolat ředitele z funkce v případě a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce, zřizovatelem nebo jinými kontrolními orgány, b) dosažení 65 let věku. Odvolání z funkce je písemné, doručuje se řediteli do vlastních rukou a musí obsahovat důvody odvolání podle odstavců 4 a 5, jinak je neplatné. K Vašemu návrhu na přestěhování školy do Svibice odbor ŠMS sděluje, že považuje Váš návrh za nerealizovatelný. Pouze pro úplnost sděluje, že na ulici Slovenské v Českém Těšíně nedisponuje Moravskoslezský kraj vlastnickými právy k žádnému školskému objektu.

Autor: I. V.     Titulek: Pracovní rytmus a noční klid          15.11.2011

Obdržela jsem odpověd´ z KÚ ke stížnosti na hluk akce z 27. 9. Zajímavé je vysvětlení pana ředitele, a také vysvětlení pojmu noční klid, ono těch 22 hodin totiž není v žádném právním předpise vymezeno a konkretizováno. Mohlo by to být v obytné čtvrti např. 16 hodin odpoledne, po návratu obyvatel z práce? My máme jiný životní a pracovní rytmus než učitelé a studenti, zatímco ti se probudí v 7 hodin a v 7.45 zaparkují u školy, a večer mohou být vzhůru do 23 hodin a navštěvovat kino, divadla a koncerty, lidé zde bydlící chodí do práce na 5 nebo 6 hodin, takže vstávají o půl čtvrté ráno, vracejí se v 15 až 16 hodin domů, a potřebují aspoň 2 hodiny na relaxaci. Pracují i v sobotu a neděli.

Autor: J12TG     Titulek: I. V.           12.11.2011

Moudřejší ustoupí :)

Autor: čt     Titulek: RADEON          12.11.2011

Odvracet pozornost od svých chyb obviňováním ze šovinizmu a rasizmu má v oblibě jedna nejmenovaná menšina ze Šluknova.No teď už mi je jasné,že ta menšina není v ČR sama.Chudáček Radeon.Jeho právo být sebestředným pupkem Těšína bylo omezeno zlou paní Vašíčkovou,která si dovolila zabojovat o trochu klidu, na který má po letech práce pro společnost nárok. Víte co Radeoni, potřebovali byste nakopat do pr... !!!

Autor: radeon     Titulek: radeo          12.11.2011

Možná s některými věcmi s vámi souhlasím, ale podívejte se na níže uvdené komentáře ,,paní,, Vašíčkové, to je trochu přes limit slušného vychování,nemyslíte? :) Chtěl bych ještě dodat, že s obyvateli domu Bezručova č.6 byly již nejednou problémy, co se týče gympla, mohl bych to i konkretizovat ale nebudu...

Autor: I. V.      Titulek: Radeonu07          12.11.2011

Prosím vás, nebud´te trapný a nepoužívejte tu takové hodnocení jako šovinismus vůči studentům, raději se podívejte do slovníku na význam tohohle slova. Aby to nebyl právě váš případ.A tady vůbec nejde o studenty, ale o asi nejméně tři učitele, kteří se na přípravě celé akce podíleli, naplánovali program, čas, místnosti, kde se to bude konat. V budově je celkem asi 30 tříd, ředitelna a obrorský vestibul na Havlíčkově, proč to nekonali tam, kde nebydlí lidé? Pan ředitel, jako nový, k tomu možná přišel z jejich iniciativy jako slepý k houslím, ale je ředitel, tak odpovídá.Opravdu si mohli pronajmout TD, Střelnici nebo KD v Chotěbuzi, měli na to peníze od sponzorů. A proč to tu píši, protože se bráním.

Autor: I. V.     Titulek: Ohleduplnost k druhým          11.11.2011

To je oč tu běží....

Autor: radeon07     Titulek: info          11.11.2011

Předchozí komentáře jsou jasným šovinizmem vůči studentům polského gymnázia v Českém Těšíně... Zamyslete se nad tím, co tu napíšete, hlavně vy z Bezručove 16 :-D

Autor: ha ha ha     Titulek: to má být vtip?          11.11.2011

Není náhodou zábava jedné skupiny lidí (žáci) na úkor druhé skupiny lidí (místní obyvatelé) už sama o sobě sociálně patologickým jevem (nadměrný hluk, rušení klidu)? Když žáka přestane nadměrný hluk bavit odejde domů. Co má dělat občan, kterému hluk vadí? Utéct ze svého bytu? Kam? Takže ho.wno prevence sociálně patologických jevů, ale přímo navádění k sociálně patologickým jevům! Proč si na ten kravál nepronajmou od své sceny polske zkušebnu divadla, která je na nadměrný hluk určena. Proč jsou takoví sobci a vidí jen a jen svojí zábavu?

Autor: ha ha     Titulek: Prevence          11.11.2011

Z profesního hlediska pokládá ředitel školy zapojení žáků školy do vlastních aktivit jako součást prevence sociálně patologických jevů, což je součástí pedagogické činnosti v souladu se školním vzdělávacím programem.

Autor: Ko,me     Titulek: amos komenius           11.11.2011

Vypadá to, že jste prožil neštastné dětství, hold je mi Vás i vaši matky líto, protože odkud by jste jinde bral tu nenávist, je známe takové jisté české přísloví: ,,Jaký otec, takový synátor,, :) Doufám, že vaše rodina skončí v pekle!!! :-D

Autor: nn     Titulek: Bymbnowali          11.11.2011

co by všycy věděli, že je nowy dyrektor na szkole.

Autor: I. V.     Titulek: Poděkujte řediteli          11.11.2011

Doufám, že jste byl spokojený v příjemně stráveném odpoledni po návratu z práce, ještě byste měl za to panu řediteli osobně poděkovat. My senilní lidi jsme trochu náročnější na bydlení.

Autor: občanKane     Titulek: :)          11.11.2011

Vážená paní Vašíčková z bytu Bezručová 16, tato akce:,,Podpalmy szkole,, a pokud si dobře vzpomínám,tak to ,,dunění,, jak vy nazýváte bylo ještě před 22 hodinou, tudiž před večerním klidem. Z vašeho výše uvedeného komentáře mohu jen usoudit, že někomu tu klepe senilita na dveře :)

Autor: to snad není pravda     Titulek: wiki          18.10.2011

Wikipedia.com: V říjnu 1938 byl po ultimátu polské vlády, která zneužila oslabení ČSR po Mnichovské dohodě, Český Těšín obsazen polskými vojsky a přičleněn k polskému Těšínu jako Cieszyn zachodni (Západní Těšín)..... Myslím, že teď už je všem jasné, jakou všivou a nenávistnou propagandou jsou vymývány mozky té "studentské elitě společnosti" ze školy na ulici Gawliczeka Borowskiego. Nebo už je snad přejmenovaná na ulici Józefa Becka?

Autor: xy     Titulek: !          18.10.2011

Co je Cieszyn zachodni? Pro ně okupace z r.1938 neskončila?

Autor: nn     Titulek: Udało się          17.10.2011

Po tygodniach zmagań udało się. Nasz student Filip Hlinšťák we współpracy z Piotrem Cienciałą stworzyli CAD model naszego gimnazjum. Firma GOOGLE zaakceptowała ich model i ten tym samym stał się pierwszym i jedynym modelem w Cieszynie zachodnim, dostępnym internetowo poprzez mapy Googla oraz aplikację Google Earth. Życzymy im kolejnych "światowych" sukcesów w dziedzinie informatyki! R.Zemene

Autor: I. V.     Titulek: Oni můžou, bezohlednost a odpadkový koš.          09.10.2011

1)Jezdily nám sem autobusy pro žáky, přímo pod okna bytů na Zákaz stání. Přijížděli i v nočních hodinách.Ano podle silničního zákona mohou, ale je to bezohlednost, tak to vyhodnotil i šéf Dopravky v Karviné. Trvalo velmi dlouho než jsme autobusy nasměrovali na pruhy naproti vrátnice Papíren. 2) Nyní už tu Zákaz zastavení není, z rozhodnutí místostarosty je zde oficiální Parkoviště, bylo pro to třeba odstranit z vozovky 5 stromů…Velmi často tu zastavují auta, do a ze kterých nastupují a vystupují učitelé a žáci, jsem již alergická na bouchání dveřmi 4 x za sebou ( auta studentů ). Ano, oni mohou podle silničního zákona. 3) Začali nám sem jezdit do školy také studenti na skákacích prknech. Proč si nezaskáčou panu řediteli pod okny ředitelny ? 4) Podobné to je s hlučností akce Podpalamy szkole konané 27. 9. 2011, nekonala se venku ( na veřejném prostranství), konala se uvnitř školy, údajně nemusela být povolena, konala se do 22 hodin. Jenže zvuk se šíří z uzavřených prostor i na veřejné prostranství, nezná hranice školy. Rozmazlení chlapečci předváděli, že umí dělat kravál. Ano, oni mohli, ale je to bezohlednost vedení školy. 5) Problémy jsou s hlukem ze staré tělocvičny Základní školy. Mohli získat peníze na rekonstrukci větrání tělocvičny, aby se větralo ne otevřenými okny na ulici, ale do dvora. Avšak nezájem ředitele školy. Ano, oni mohou… 6) Problémy s hlučností provozu obou škol se sídlem na ulici Havlíčkova jsou dlouhodobé. Z tohoto úseku ulice Bezručova si udělali „odpadkový koš“ do kterého házejí především HLUK, který provoz obou škol vytváří: převedli sem z ulice Havlíčkova příchody a odchody, příjezdy a odjezdy aut, parkování. Asi hlavně proto, aby tímto jejich vlastním hlukem netrpěli ředitelé obou škol, kteří sedí nad hlavním vchodem na ulici Havlíčkova 7) Přitom je možné pro ně vyhradit třeba mezi 7 a 16 hodinou 10 parkovacích míst před školou na ulici Havlíčkova, nebo na Střelniční proti PZKO. Na Havlíčkově jsou tři modrá parkovací místa pro příjezdy a odjezdy tak jak je obvyklé jinde ve světě, ta přece nebudou používat, pohodlnější je zastavit až u bočních dveří na Bezručově !

Autor: amos komenius     Titulek: škola hrou          05.10.2011

No jo,ale z absolventů gympolu se nestávají kuchaři,dělníci v hyundai,pekaři,cestáři,sekretářky. Nýbrž světoznámí umělci,vědci,kapitáni světového průmyslu a pro ty méně schopné zbydou podřadné povolání jako je pilot,lékař,architekt.A chudáci propadlíci - chlapec,protože byl utlačovaný,se stane žábou na prameni a saje fundusze europejskie a dívka se výhodně vdá do miliardářské Warszawské rodiny,protože všechny dívky z gympolu jsou překrásné a výborně vychované.Děti z gympolu hrají závodně šachy,po ranní rozcvičce zpívají operní úryvky.Nejsou vyžrané jak vepři,ale z zjazdów gwiazdzistych hvězdně vysportované.Neznají alkohol,tabák a drogy (ten smrad trávy v Dziuple isto idze ze sousedního Piastu).A v tom je ten rozdíl mezi gympolem a zbytkem světa.A proto se nesluší,aby pedagogové takových budoucích kapacit parkovali někde mezi sockama!A vy v místě bydlící-buďte rádi a važte si toho,že za jejich koncert neplatíte vstupné!Sice jim ho zaplatíte asi 1000x formou daní,ale to je jedno.

Autor: I. V.     Titulek: Oprava          05.10.2011

Manželé Skácelovi.

Autor: I. V.     Titulek: Štěstí          05.10.2011

Chodila jsme kdysi na Jedenáctiletou střední školu v blízkém městě, brzy po jejím vzniku. Ředitelovali nám takoví lidé jako pan Bernatík a Kaloč. Legendární postavou byl profesor Jiří Slavík. Toho jsem měla nejraději. Já vím, proto, že jsi od něj dostala jedničku za limbus od teodolitu, řekla mi po letech spolužačka, pamatuje si to. Vynikající byl matematik Spáčil. Milý bručoun Johny Novotný s jeho větou : přeložte mi do angličtiny třeba … létám z květu na květ. Pak manželé Spáčilovi. Přímo po škole nás učili dnes mezinárodně známí Zdeněk Kučera a Eva Kučerová, paní Jehnová. Důstojnost učitelského sboru nespočívala v jejich důstojné chůzi v saku s dojezdem autem až ke dveřím gimlu, profesor Slavík, i dnes si pamatuji jeho vysokou rozevlátou postavu s neposlušnou kšticí, jak spěchá přes půl města pěšky, v manšestrácích a rozepnuté kárované košili. Měla jsem tehdy štěstí. Pak nultý ročník v prádle před studiem na Báňské, takže jsme poznali i hlučné povrchové provozy, mohu proto srovnávat s hlučností tohoto úseku naší ulice před Gympolem. První zkouška na vysoké školy, klepala se mi kolena, brada i prsty na rukou, bylo to z geologie. Ted´ přemýšlím jaký je rozdíl mezi učitelským sborem a gronem pedagogicznym? Velký, není tady štěstí. Přála bych jim ho také.

Autor: I. V.     Titulek: ČT          04.10.2011

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000043-wiadomosci-w-jezyku-polskim/211251000380039-wiadomosci-w-jezyku-polskim/ A okna, do kterých vidíte, jsou naše okna.

Autor: právník     Titulek: Pro paní I.V.          02.10.2011

Paní I.V. Na MÚ Český Těšín, odbor školství a kultury si vyžádejte informaci zda byla akce v gympolu oficiálně nahlášena a schválena. Tuto informaci Vám MUSÍ podle zákona o poskytování informací podat. Vsadil bych se, že nebyla. Pokud byla, zjistěte si co v ohlášení je. Na 100 procent tam není nic o nadměrném obtěžujícím hluku v okolí. A dále už záleží na Vaší vytrvalosti. Osobně bych bombardoval se stížnostmi Krajský úřad a Hygienickou stanici v Karviné. MV ČR se stížností na neoznámení protiprávního jednání a nečinnost ze strany městské policie a hlavně TISK (a tím nemyslím Glos ludu :))).V případě potřeby mě můžete kontaktovat na: bombardino2000@seznam.cz

Autor: I. V.     Titulek: Czechtek za 5000          02.10.2011

Shrnutí : Prosím Vás, já bydlím přímo naproti polskému Gymplu, ještě jsem v šoku z toho jakým hlukem nás obtěžovali organizátoři akce Podpalamy szkole, od 17 do 22 hodin 27. 9. Kulturní na celé akci byl snad jen začátek, zbytek se měl konat někde jinde, ne aby nám dunivá hudba řvala do oken bytů. Jedná se o obytnou čtvrt´, kde bydlí lidé, kteří se právě vrátili z práce, anebo nemohou vycházet ven, protože jsou staří a nemocní. My jsme byli jejich NEDOBROVOLNÝM OBECENSTVEM. Připadala jsem si jako na Czechteku. Organizátoři musí být potrestáni Přestupkovou komisí, aby se podobné akce neopakovaly. E.mail se stížností na Mgr. Bizoně byl odeslán 27. 9. v 18,12 hodin, podle záznamů O2 jsem na MP volala v 18.29.04 hodin. Organizátoři akce asi počítali s tím, že za hluk nejsou do 22 hodin postižitelní.V tom případě nechápu, jakého přestupku se dopouštějí do 22 hodin hluční bezdomovci u vlakového nádraží. Je to zcela obdobný přestupek.

Autor: bk     Titulek: paradox          01.10.2011

Vše směřuje k tomu,že do stále více se uvolňujících bytů společnosti CPI v okolí Gympolu,budou sestěhováváni problematičtí nájemníci ze všech koutů ČR.Paradoxně tak pravděpodobně nastane situace,kdy studenti a personál Gympolu budou rušeni a obtěžováni hlukem.Jsem zvědavý,jestli i v tomto případě městská policie a vedení města bude nečinně přihlížet.A nebo tuto slavnou baštu těšínského "artu,inteligence a vyjímečně nadané mládeže" budou non stop hlídat 4 strážníci placení námi všemi.

Autor: I. V.     Titulek: Dotace z T Mobilu          01.10.2011

Akce byla dotována grantem T Mobilu, já nechápu, jak může být akce, kterou obtěžují okolní byty, podporována T Mobilem. Měli dát těch 5 tisíc Kč třeba Slezské diakonii, která je o cca 200 metrů dál, a aspoń by si těch peněz vážili ??

Autor: nn     Titulek: Mají nápady,          30.09.2011

hlavně pan ředitel v hlavní roli. http://kwadrans.cz/2011/09/29/kw-29-09-2011-2/

Autor: nn     Titulek: Tlačítka          30.09.2011

Tady vydává příkazy pravá strana lavice v zastupitelstvu, tandem nestraníci a ODS, zajděte se aspoň jednou podívat na jednání. Hlasovací tlačítka ovládají, mají to už nacvičené.

Autor: lx     Titulek: komu stížnost          30.09.2011

Starosta města formálně řídí měststskou policii. Jde o to, kdo řídí starostu. Českotěšínský starosta je loutka - aby něco řešil, musel by dostat pokyn.

Autor: nn     Titulek: Pokoukání v televizi          29.09.2011

To zas bude pěkné pokoukání v televizi na super "kulturní akci" organizovanou Gympolem, ale za jakou cenu? To už se na obrazovce nikdo nedoví, ty můj kvítku medový. Organizátoři by se měli STYDĚT !

Autor: I. V.     Titulek: Učitelský sbor          29.09.2011

Za všechny tyto problémy můžou ze všeho nejvíc učitelé tohoto Gymnázia, jejich organizace chodu školy a akcí je úplně nesmyslná. Ostatním místním i nemístním Polákům a studentům se omlouvám. Na adrese školy ( ulice Havlíčkova 13 ) také sídlí mnoho cizích organizací, kterým uvádějí, že vchod je z ulice Bezručova, takže vesele přijíždějí nám pod okna.

Autor: Právník     Titulek: Rušení           28.09.2011

Představitelé gymnázia s polským jazykem vyučovacím se evidentně dopouštějí protiprávního jednání dle zákona o přestupcích.Volejte opakovaně městskou policii a trvejte na řádném zakročení v souladu se zákonem č.553 (o obecní/městské policii).Vzhledem k tomu, že ředitel městské policie je příkladný Polák a pohůnek místostarosty,vždy si pro případné dokazování zaznamenejte čas volání,dobu příjezdu,čísla strážníků a registrační značku jejich služebního vozidla.Používejte kamery,mobily.Nahrávejte hluk i jednání strážníků.Městská policie je povinna zasáhnout a přestupek oznámit ke správnímu řízení na Městský úřad Český Těšín!!V případě neplnění jejich zákonných povinností zašlete stížnost adresovanou osobě,která městskou policii řídí - tou je starosta města.Samozřejmě se snažte případ i zmedializovat regionálním tiskem a TV.Váš boj v této době,kdy je Český Těšín víc polský než český,bude těžký.Držím Vám palce ať se domůžete svých lidských práv!

Autor: I. V.     Titulek: Nekonečný příběh          28.09.2011

Jak to všechno začalo : Šla jsem za sousedkou se zeptat, jestli neví odkud je hudba a hluk na celou ulici, myslela jsem si, že to jde z protějších oken Gymplu, ale chtěla jsem se ubezpečit. Přece z protějšího okna, z Gymplu, vidím jim přece do okna, svítí se tam. Synek teraz přijechol ze šichty, robi šoféra, a nimože se ani spočnut´, bo slyšice tyn vřaskot. Ale s nimi nic něnarobjymy bo to sum Polocy. Zeptala jsme se udiveně, a to jsou nějak postižení, nepřizpůsobiví, nebo gupi ? Když si nedají říct a neberou ohled na okolí, podle mě s největší pravděpodobností jsou ten poslední případ. Kdysi nám sem suverénně přijížděli autobusem, třeba ve 2 až 3 hodiny ráno, oni byli čerství, nás probudili, a také s tím nechtěli skončit. A sousedka pokračuje : Tela rokuv tu mjyškom, placimy vysoki najem, a v takim vřaskotu musimy žyc. Je žech nemocny člověk, a je nas takich vjyncy, a je to tu kvuli tej škole čym dal gorši. Kaj mum na stare kolana isc. Nejlepši je na tym sumsiod inženýr, bo tyn už něslyši. To mocie vřaskot, auta, autobusy, z naši struny tu přichodzi a přyjyždžo moc ludzi, to tu nikdy něbylo. No, já si myslím, že nový pan ředitel zkusil, co si může dovolit. Kdoví v jakém zapadákově učil, možná někde na okraji města, kde si mohli řvát dle libosti. Ted´ se bohužel octl v centru města, v civilizaci, a začíná zde své působení velmi nešťastně. Třeba s ním rychle udělat pořádek. Osobně si myslím, že nebyl vybrán na funkci ředitele Gymnázia ten správný člověk. Být bezohledný a ještě vystupovat z pozice síly, to není dobré.

Autor: I. V.     Titulek: Bezohlednost - nepřizpůsobivost          28.09.2011

V domě máme starší sousedy po závažných operacích, a takhle se k nám chová nové vedení Gympolu.

Autor: nn     Titulek: Tělocvikář          27.09.2011

Co byste chtěla po řediteli gymnázia, vystudovaném tělocvikáři, kterého prosazoval do funkce ředitele další tělocvikář, toho času místostarosta města. Tělocvikář je dostatečná kvalifikace pro funkci ředitele, ti mají čas a flákají se.

Autor: I. V.     Titulek: Vzdělání nebo aktivity?          27.09.2011

No nevím, ale opravdu jsem názoru, že jejich aktivity po vyučování jsou tak bohaté, že by bylo lepší, aby školu Krajský úřad přestěhoval na ulici Slovenskou, kde mají dost místa na parkování, aulu, tělocvičnu, hřiště, a tím hlukem nebude nikdo v okolí trpět, idyž nevím... Spíše by se měli věnovat úrovni vzdělání poskytovanou školou. Opravdu zcela zbytečně byla v roce 1994 přistavena přístavba školy na ten počet studentů, a od té doby máme my zde bydlící jenom problémy s počtem jejich přijíždějících aut, autobusů a hlukem.

Autor: I. V.     Titulek: Pokračují. trpí další          27.09.2011

Produkce pokračuje podle programu ve velké nové tělocvičně. Stejně hlučnou akci pamatuji když škola slavila 60 let !!!!

Autor: I. V.     Titulek: MP          27.09.2011

Volali jsme i Městskou policii, hlídka jim domluvila, když policista vyšel ze školy a šel k autu, ozývalo se dunění dál, takže se znovu vrátil do školy.

Autor: Gympol     Titulek: Programp          27.09.2011

http://www.gympol.cz/www/file/784/podpalmy%20szkole%20-%20rozklad.pdf

Autor: Gympol     Titulek: Podpalamy szkołe          27.09.2011

http://www.gympol.cz/www/informacje/

Autor: I. V.     Titulek: Momentální hluk          27.09.2011

Dobrý den, pane řediteli, Jestli se chcete opravdu takto předvádět po uvedení do funkce, tak to je opravdu hrůza. Dnes, již od cca 16.30 hodin tady okolní ulice poslouchají dunivou hudbu z protější třídy na ulici Bezručova. Jestli takto předvádíte svému okolí, že to je kultura tak to je opravdu ubohost, dokonce natáčená Českou televizí Ostrava. Lidé zde bydlící po příchodu z práce, anebo nemocní lidé, kteří nemohou vycházet ven, musejí poslouchat vaše výplody. S pozdravem Vašíčková.

Přidat příspěvěk

Autor:    
Titulek:    
Příspěvek:    
Opište text z obrázku:    

Kotel


Poslední příspěvky

 • Trznice - Bring back my ex dr.ologhodo
  Ako sa vrátim k manželovi. Am Silvija Patrik podľa mena Nikdy som neveril v láske kúziel alebo kúziel, kým som sa stretol s týmto mágom, keď som išiel navštíviť môjho priateľa v Afrike tento rok na obchodnom samite. Myslel som, že muž menom Dr. Ologhodo bol naozaj mocný a on mohol pomôcť s kúzlami, ktoré by vám vrátili stratené, milencov a kúzelné peniaze, mágiu alebo mágiu pre dobrú prácu alebo šťastie. Teraz som šťastný. Svedčím o tom, že muž, ktorého som chcel vziať, ma opustil 5 týždňov pred svadbou a môj život bol hore nohami, pretože náš vzťah trvá 3 roky. Naozaj som ho milovala, ale jeho matka bola proti nám a nemala dobrú platenú prácu. Takže keď som sa stretla s týmto čarodejníkom, povedala som mu, čo sa stalo a vysvetlila mu situáciu. Spočiatku som bol nerozhodný skeptický a pochybný, ale práve som to skúšal. A za dva dni, keď som sa vrátil do Nemecka, mi zavolal kamarát (teraz manžel) a prišiel ku mne a ospravedlnil som sa, že všetko bolo vyriešené so svojou matkou a rodinou a dostal nový pracovný pohovor, aby sa oženil. Neveril som tomu, pretože Dr.Ologhodo sa ma opýtal na meno a meno môjho priateľa a na všetko, čo som chcel, aby to urobil. No, teraz sme šťastne ženatí a očakávame naše malé dieťa a môj manžel tiež dostal novú prácu a náš život sa stal oveľa lepším. Jeho email je: dr.ologhodospellwork@gmail.com alebo Whatsapp ho na 2348156911977.
 • Trznice - chubygreat@gmail.com thanks for your help
  Chcem poďakovať chubygreatovi za to, že mi pomohol vrátiť sa domov. Moje meno je Kendra, našiel som chubygreat na google, keď som hľadal somethings, ktoré by mi mohli pomôcť. Prišiel som na tento e-mail chubygreat@gmail.com a testátor, ktorý rozprával príbeh, ako mu pomohol priviesť späť jeho ženu, ktorá ho opustila o šesť mesiacov späť. kontaktoval som ho rýchlo som ho kontaktoval, povedal mi, čo mám robiť a ako to funguje a ja som mal záujem a robil veci, ktoré od mňa požadoval a po všetkom, čo mi povedal, že moja žena bola manželka sa vráti späť v nasledujúcich dvoch dni. a v ten verný deň okolo dvanástich hodín, keď som sa rozprával s chubygreatom, ktorý niekto zaklopal na moje dvere a on mi povedal, že to bol on, bol som zvedavý, tak som rýchlo išiel k dverám, aby som sa presvedčil sám, ale hľa, konečne to bol on. Bol som ohromený tým, ako sa všetko stalo, že je dôvod, prečo nebudem prestať hovoriť o chubygreat. je taký mocný a dokonalý a úžasný pri takej moci, akú má. ak sa s ním chceš stretnúť, môžeš mu pomôcť alebo mu poslať email, ktorý je pripravený kedykoľvek pomôcť kedykoľvek. 2348165965904, chubygreat@gmail.com
 • Tipy, rady, připomínky - Od 10 000 do 3 000 000 €. Tato nabídka je platná
  Dobrý den, já jsem věřitel, nikoho nepodvádím, nikoho nekradnu, komu mi můžete věřit. Jsem velmi upřímný člověk, pokud někdo potřebuje půjčku, můžete mě kontaktovat na adresu: Senec! WhatsApp: 421904987327, mail: traversojuancarlos06@gmail.com bez problémů Jsem tu, abych vám pomohl
 • Chcete mať ľahkú smrť? - Půjčka 3000000 kc a 10000000 kc
  Nabízím vám rychlé a spolehlivé finanční půjčky bez nesmyslných poplatků s nízkou úrokovou sazbou. Tuto půjčku můžete využít na cokoliv budete potřebovat, také na konsolidaci vašich závazků. Můžete žádat o půjčku od 50.000 Kč až do 5.000.000 Kč. Velká průchodnost schválených žádostí. Zaručuji vám rychlé a profesionální jednání. Podrobnější informace o této půjčce získáte na emailu: pjp816148@gmail.com
 • Český Těšín bude točit s elektroodpadem - Vážné rychlé financování online/ pujcka.online33@gmail.com
  Potřebujete financování pro svůj domov, pro vaše podnikání, pro nákup automobilů, pro nákup motocyklů, pro vytvoření vlastního podniku, pro vaše osobní potřeby, více pochybností. Osobní kredity uděluji od 5 000 € do 50 000 000 € s nominální úrokovou sazbou 2% bez ohledu na výši. Uveďte prosím v žádosti o úvěr přesnou částku, kterou byste chtěli, a její splatnost. Pro více informací nás kontaktujte pouze na této e-mailové adrese: E-mail: pujcka.online33@gmail.com Úvěry mezi jednotlivci, CDD, Nezaměstnaní, Interim, RSA, Odchod do důchodu, Zakázané bankovnictví, Nadměrné zadlužení: Řešení existují pro získání Rychlého úvěru zdarma! Přijměte si ty nejvýznamnější pozdravy

Děje se v okolí

Aktuálně  -  Restaurace  -  Obědy  -  Katalog firem  -  Akční zboží  -  Akce, slevy  -  Diskuse  -  Program  -  Inzerce  -  Ankety  -  Fotogalerie  -  Reality  -  Kontakty
Nápověda  -  Přidat firmu do katalogu firem  -   info@tesin24.cz

Tesin24.cz, regionální informační server.

Spime-zdravě.cz | www.vipc.cz | Hromosvody pro Slezsko | PC SERVIS | www.lysahora.cz | Nábytek z masívu | Sádrokartony | Prostěradla a povlečení | Luxusní italská móda