Diskuse, Český Těšín, Tesin24.cz

Tesin24.cz - Diskuse

  hlavní stránka     kontakty
   

Zobrazení tématu diskuse

Mezi Svibicí a D. Žukovem

Český Těšín - Na okraji Českého Těšína vyroste během několika let volnočasové centrum. Obchodně-sportovní a administrativní komplex by měl stát mezi sídlištěm Svibice a Dolním Žukovem a začátek stavby je naplánovaný na příští rok.

Příspěvky k tématu diskuse

Autor: MR LUIS CARLOS     Titulek: POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít.          08.07.2016

POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít. Luis Carlos finanční společnost je omezena do základního kapitálu . Nabízíme úvěry a Finanční služby všeho druhu . Náš úvěr se pohybuje od podnikání osobní půjčky nebo dlouhodobé i krátkodobé podmínky s příznivým zájmu ceny ( 2%). Náš úvěr proces je velmi rychlý a spolehlivý s záruky . Pro více informací o našich službách naleznete na webových stránkách našeho e-mailu ( luiscarlosfinance@outlook.com ) dejte nám prosím znát výši úvěru , kterou potřebujete a chcete dobu trvání úvěru. My doufat, že slyším od vás . Můžete poslat zprávu na e-mailovou adresu níže. luiscarlosfinance@outlook.com Poznámka : všechny e-maily by měla být dopředu : luiscarlosfinance@outlook.com    Děkuji

Autor: MR LUIS CARLOS     Titulek: POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít.          08.07.2016

POTŘEBUJETE půjčku POKUD ANO Použít. Luis Carlos finanční společnost je omezena do základního kapitálu . Nabízíme úvěry a Finanční služby všeho druhu . Náš úvěr se pohybuje od podnikání osobní půjčky nebo dlouhodobé i krátkodobé podmínky s příznivým zájmu ceny ( 2%). Náš úvěr proces je velmi rychlý a spolehlivý s záruky . Pro více informací o našich službách naleznete na webových stránkách našeho e-mailu ( luiscarlosfinance@outlook.com ) dejte nám prosím znát výši úvěru , kterou potřebujete a chcete dobu trvání úvěru. My doufat, že slyším od vás . Můžete poslat zprávu na e-mailovou adresu níže. luiscarlosfinance@outlook.com Poznámka : všechny e-maily by měla být dopředu : luiscarlosfinance@outlook.com    Děkuji

Autor: ermelinda     Titulek: Finanční podpora pro vánoční večírek          05.12.2015

Finanční podpora pro vánoční večírek Dobrý den pane a paní, I představit Ermelinda Jsem francouzská žena, která pracuje ve finanční oblasti, takže to je čas pro vás přijít a dát své půjčky do 10.000 obyvatel 9.00.000 (eur). Takže se nemusíte pochyb, že budu k dispozici 24 / 24. To je příležitost pro vás ukončit vaše finanční situace poněkud difícil.Porque přístupu strany "a WhatsApp: +22961387150 Prosím, kontaktujte mě e-mailem: ermelindamartins45@gmail.com S pozdravem.

Autor: ermelinda     Titulek: Finanční podpora pro vánoční večírek          05.12.2015

Dobrý den pane a paní, I představit Ermelinda Jsem francouzská žena, která pracuje ve finanční oblasti, takže to je čas pro vás přijít a dát své půjčky do 10.000 obyvatel 9.00.000 (eur). Takže se nemusíte pochyb, že budu k dispozici 24 / 24. To je příležitost pro vás ukončit vaše finanční situace poněkud difícil.Porque přístupu strany "a WhatsApp: +22961387150 Prosím, kontaktujte mě e-mailem: ermelindamartins45@gmail.com S pozdravem.

Autor: ermelinda     Titulek: Finanční podpora pro vánoční večírek          05.12.2015

Dobrý den pane a paní, I představit Ermelinda Jsem francouzská žena, která pracuje ve finanční oblasti, takže to je čas pro vás přijít a dát své půjčky do 10.000 obyvatel 9.00.000 (eur). Takže se nemusíte pochyb, že budu k dispozici 24 / 24. To je příležitost pro vás ukončit vaše finanční situace poněkud difícil.Porque přístupu strany "a WhatsApp: +22961387150 Prosím, kontaktujte mě e-mailem: ermelindamartins45@gmail.com S pozdravem.

Autor: Aneta     Titulek: Ušetřete a vydělávejte          02.09.2013

Získejte poukázky na nákup do Vašich oblíbených obchodů. Proč šetřit zadarmo, když na tom můžete ještě vydělat http://kompasslev.cz/?reference=538

Autor: miro     Titulek: Pro "starýho těšíňáka"          05.11.2010

Kolego,tohle navrhli waserpoloci,bo v Polsku na ně serou a tady si připravují svoje ghetto.

Autor: starý těšíňák     Titulek: Proč ne OLŠE ?          04.11.2010

Nevím,kdo navrhnul název Olza pro multipark.Lidem,kteří jej mají zájem vybudovat,mimochodem jsou z Ostravy,to asi někdo v našem městě poradil.Chtěl bych jenom připomenout,že řeka,která v Českém Těšíně hraničí s Polskem se jmenuje OLŠE.V Polsku je pro ni název Olza. Ale stejně vidím tuto investici jako nedomyšlenou,pan ředitel mohl zkusit raději zprovoznit opuštěnou budovu na Karvinské ulici po Hypernově.

Autor: Žukovan     Titulek: Jsem pro ale....          10.04.2010

Já myslím že je to dobrý nápad ale mám trochu obavy že se obchodní centum neuživí.Jsem spíš pro to aby tady opravdu vyrostly nějaké nové byty pro mladé lidi ale taky cenově dostupné,jsou dnes různé zajímavé projetkty ale nikomu se do toho nechce,celé město si zkupují samí alkoholoví bosi viz.pan Sznapka,Miczka... atd.A to nemluvím o parkovištích v těšíně a ve Svibici.A co ty cedule s Polským nápisem?Je to fakt k smíchu,na takové blbosti se vždy peníze najdou,že?

Autor: b     Titulek: Uz se nemuzu dockat.          07.02.2010

Nevim jak nekdo muze kousek orni pudy nazyvat nejakym zazrakem prirody. Neni tam vubec nic. To hezci priroda je o kousek dal. Jsem pro multipark a hlavne pro jeho rekreacni a sportovni vyuziti. Jestli bude takovy jak je naprojektovany, tak to muze byt super.

Autor: Karel     Titulek: Zlatý trojúhelník          09.12.2009

http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/20091208tesin.html

Autor: Karel     Titulek: V roce 2010 až 2012?          05.12.2009

http://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/20091204_multipark_olza_priprava_stavba_ceskytesin.html

Autor: Janka     Titulek: Pozor, vybetonujeme si republiku          15.11.2009

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=652933

Autor: janka     Titulek: Multipark pokračuje          06.11.2009

Informace o oznámení záměru „OLZA Multipark – příprava území“ (2. podání) Dne 29. října 2009 byla Městskému úřadu Český Těšín, odboru výstavby a životního prostředí doručena žádost o vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru „OLZA Multipark – příprava území“ (2. podání) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Záměr je zařazen dle ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k bodu 10.6 a 10.11, do kategorie II přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatelem je Multipark Olza a.s., Pod Zvonek 356, 737 01 Český Těšín – Dolní Žukov. Tato informace včetně textové části je zveřejněna od 29.10.2009 na internetu na adrese www.kr-moravskoslezsky.cz (odkazy: veřejná správa – úřední deska – E.I.A., SEA a IPPC – Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č. 100/2001 Sb. v působnosti Moravskoslezského kraje), kód záměru MSK1336 nebo lze do informace včetně textové části nahlédnout na MěÚ Český Těšín, odd. ŽP, 3. patro, kancelář č. 406 u Bc. Jana Petruška, referenta ŽP. Po dobu 20 dnů ode dne zveřejnění této informace na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje může každý ve smyslu § 6 odst. 7 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k danému záměru zasílat svá písemná vyjádření, a to přímo na adresu - Krajský úřad Moravskoslezký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Lyčková Jarmila Ing.Zveřejnit do: 20. 11. 2009 Zveřejněno: 03. 11. 2009

Autor: janka     Titulek: multipark pokračuje?          18.09.2009

2577/29.RM 26.08.2009 Pronájem pozemku k výstavbě společensko-obchodního centra „OLZA MULTIPARK“ Prodej pozemku k výstavbě společensko-obchodního centra „OLZA MULTIPARK“ (MAJ) Rada města Český Těšín 1. s c h v a l u j e dle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 2796/3, ost.pl., o výměře 626 m2, k.ú. Český Těšín, jako pozemku pro stavbu společensko-obchodního centra „OLZA MULTIPARK“ se společností Multipark Olza a.s., se sídlem Český Těšín-Dolní Žukov, Pod Zvonek 356, jako investorem stavby, za podmínek: pronájem: na dobu určitou tj. po dobu realizace výstavby do doby vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 31.12.2013 nájemné: smluvní ve výši Kč 5,--/m2/rok 2. d o p o r u č u j e dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodat pozemek parc.č. 2796/3, ost.pl., o vým. 626 m2, k.ú. Český Těšín, společností Multipark Olza a.s., se sídlem Český Těšín-Dolní Žukov, Pod Zvonek 356, za celkovou smluvní cenu ve výši Kč 1.254.000,-- za podmínek: 1. investor bude smluvně vázán využít pozemek pouze v souladu s navrženou zastavovací studií dané lokality v návaznosti na schválený územní plán města 2. vztah k pozemku určeného k zástavbě bude sjednán těmito smlouvami: a) nájemní smlouvou, uzavřenou na dobu určitou - tj. po dobu realizace výstavby b) smlouvou o budoucí smlouvě kupní, vázanou na podmínku dokončení výstavby společensko-obchodního centra „OLZA MULTIPARK“ c) kupní smlouvou uzavřenou do doby 90 dnů po vydání kolaudačního souhlasu k dokončeným stavbám

Autor: jouda     Titulek: Olza a krize          31.07.2009

Tak se dívám že "krize" vyřešila i multikulti park Olza. http://tesin.cz/files/08162001.pdf?nomn=1 Doufám že investoři teď mají čas a tuto stavbu si ještě dobře rozmyslí. Podle mně je to v ČT naprostá blbost stavět takovou megalomanskou stavbu. Stačí že tu je Tesco, Hanoi strasse a spol.

Autor: Těšíňačka     Titulek: jenom to nééééééé!!          30.07.2009

Já si myslím, že pokud zastupitelstvo města chce z té orné půdy udělat stavební parcely, tak by je měli raději využít k výstavbě bytových domů pro mladé lidi, udělat tam krásný park atd. a né s takovým nesmyslem jako s obchoením centrem. Stačí se podívat na centrum města - je tam spoustu obchodů ale všechny na jedno brdo - naše Větnamská menšina. Kdyby se postavilo obchodní centrum, tak tomu dávám tak 2 roky než se všechny obchody zavřou a nastěhují se tam Větnamci. K tomu nemusí stavět obrovské centrum.

Autor: helenka     Titulek: co bude          23.07.2009

A nevíte jestli je to ještě vůbec akturální?

Autor: svibičan     Titulek: olše - olza          23.07.2009

no olza je mezinárodním jazyku... olše je přežitek z komunistické doby!!!

Autor: Alice     Titulek: olše          19.06.2009

a česky je to Olše ne? a ne Olza.

Autor: Alice     Titulek: jsem pro park          19.06.2009

Já si myslím, že by se dneska jakékoli prostory měly využít spíše jako parky a děcká hřiště, lavičky, pískoviště, prolézačky. Mohla by tam být nějaká knajpa, kde by si rodiče sedávali, nebo také někde cukrárna s venkovním posezením, nebo horolezecká stěna, atd. supermarketů máme moc i hypernova to vzdala, protože neměli lidi. V Českém Těšíně chodí lidi ze Svibice do parku Sykory, lidé z města také, nebo se dá procházet podél Olše až k Masarykovým Sadům, ale jinak zde nic jiného není a když si chci jít sednout v neděli do Sýkoráku, je tam plno, chybbí zde taková místa a né obchody!!!

Autor: Svibičan     Titulek: příroda          21.04.2009

Je zcela jisté, že pokud se na tom poli postaví budovy už nikdy tam nebude zpět orná půda která je nezbytně nutná k uživení národa, popř. hezký kus přírody který mohl sloužit jako naučná stezka, už jenom kdyby se tam pásly ovce tak si myslím žeby to bylo mnohem zajímavější a pro lidi z města a ze sídliště přínosnější než nějakej obchod. Naše město vůbec nemyslí na zemědělce tím si, ale do budoucna možná pod sebou podříná větev.

Autor: Kája     Titulek: př.Evičky          10.04.2009

Stavba je absolutní nesmysl po všech stránkách(nákupy,odpočinek atd)a ty mraky lidí jak píše Evička nikdy nebudou spíše skutečné.Je mi líto,že zastupitelstvo tento záměr schválilo,dle mého názoru to budou zbytečně vyhozené peníze.Investoři budou zklamáni.Zisky nebudou,ať si to ještě dobře rozmyslí než bude pozdě.

Autor: helenka     Titulek: pro OLZA          01.04.2009

"a už jsem procestovala dost míst, kde jsem viděla co s lidmi dělá turismus" : Porad´te mi, která CK dělá zájezdy po shopping centrech, to jsou opravdu poučné zájezdy.

Autor: ale     Titulek: OLZA          31.03.2009

Nebudou tam JEN supermarkety. Obchodní centrum není jenom TESCO, Billa atd., ale také obchody s určitým zaměřením, např. butiky a papírnictví (řeknu Vám, že u nás je těžko sehnat hezké šaty nebo i pořádný sešit). Proč by si nemohli zajít na Piastovskou věž? Když bude vhodná reklama, nabídka třeba i doprava. Jak jsem napsala bydlím v D. Žukově, budu to mít stejně daleko jako Vy ze Svibice, ba ne blíž, a možná to i uvidím z oken. To jak jsem napsala mou "vizi" toho jak tím nalákáme turisty do města, je má. Češi jsou národ líný a nemá rád změnu, takže to tak koneckonců může skončit. Moje názory jsou jiné, možná proto, že jsem mladá Polka, maturuji, nebráním se změnám a už jsem procestovala dost míst, kde jsem viděla co s lidmi dělá turismus, a proto chci mé rodné místo trochu vylepšit.

Autor: ale co?     Titulek: Dolní Žukov          31.03.2009

Reakce na příspěvek pana/ní/ALE.Nevím,v čem vidíte šanci pro město.V tom,že tu přibude spousta supermarketů?Proč teda je ve městě postaveno 5 supermarketů a přibudou k nim další!Vy si myslíte,že když někdo přijede nakupovat do supermarkeru,tak že se půjde podívat na Piastovskou věž?To si nemyslím.Škoda,že tu stavbu nenaplánovali postavit v Dolním Žukově,třeba v blízkosti vašeho domu.Rád jezdíte na hory,tak by vám to jistě nevadilo!

Autor: Karel     Titulek: Multipark Trio          31.03.2009

Na hranicích 3 států a trojí určení - Nákupy, Administrativa, Oddych. Proto Multipark Trio.

Autor: Karel     Titulek: tv portál          30.03.2009

http://www.tvportaly.cz/cesky-tesin

Autor: ale     Titulek: OLZA          30.03.2009

Já jsem absolutně pro. Může to být ohromná šance pro Český Těšín, který je tak málo tusriticky využit. A to je škoda, protože ČT má toho hodně co nabídnout(+ když se to vše propojí s historickou části Cieszyna). Je to ideální možnost, jak k nám pozvat více návštěvníků! Pokud jste si nevšimli, turismus v posledních x-letech vydělává nejvíce peněz! Jenže ČT je na bodě mrazu... Původně třeba rodina přijede nakupovat, ale může si i zasportovat(což v ČT toho zatím moc není, krom bowlingu, squashe a fitness), zrelaxovat a projít se třeba i do města(jestli bude dostatečná reklama). A hlavně podle projektů víc než 27 tys. je plánováno na rekreační plochu formou parku. Takže ta "příroda" tam pořád zůstane.A neříkejte mi, že se z okna dívate na ten lesík a ne na hory. Když chci za přírodou, jedu na hory, které jsou jen cca 10km daleko a nechodím v "lese", ve kterém je stejně slyšet dálnici. (jsem z Dolního Žukova) A to, jestli to ty obchody vydrží, záleží na nich. Ale kdo by jezdil do Ostravy, když by něco takoveho měl ve svém městě? "Musíme se čelem postavit stále sílícím revašistickým tlakům" -??? Poláci tu jsou tak dlouho jak Češi! A jaké tlaky? To že usilují o původní název je špatnost? Těšín je také Těšínem a ne Teschenem, a vadí to Němcům?..nebo jinak - jak byste ho jinak pojmenovali? Ovšem tak jak si to já představuju, tak to nemusí skončit.

Autor: helenk     Titulek: megalmanie          30.03.2009

Pokud vím, tak o tuto megalomanskou stavbu neměly zájem obce Třanovice,Hnojník a Horní Tošanovice, takže se umístí u sídliště Svibice.

Autor: evička     Titulek: hlavně že je krize          29.03.2009

Dobrý den,nevím jak vy tady se začínáte těšit na velké nákupy,ale my co bydlíme ve svibici moc nadšení nejsme, že nám před barákem postaví druhý shopingpark.Tudíž z přírody nezbyde nic a z klidného místa budeme z okna chalupy vidět na parkoviště a mraky lidí.Fakt se už nemůžeme dočkat...

Autor: Lukáš     Titulek: Olza Multipark          24.03.2009

No dobrá zpráva ohledně pracovních příležitostí, ale hodně pochybuji o rentabilitě. Rád bych viděl i nějaký podnikatelský záměr, protože si myslím, že je zde kupní síla slabá. Vůbec nechápu jaká je strategie rozvoje města, supermarkety téměř v centru :-), zde by mohli vyrůst byty, a na okrajích by měly stát tyto boudy a ne 4, ale 2 by se uživily v pohodě. Jako občan města musím říct, že to tady stojí za prd. No uvidíme, třeba budem mile překvapeni.

Autor: helenka     Titulek: zaheslovaná adresa          20.03.2009

A proč je tato adresa ode dneška zaheslována, je to tajné? Kdoví, jestli na ta sportoviště a parky, které jsou projektovány, vůbec dojde, v době jejich realizace už na ně už asi nebudou peníze.

Autor: Katka     Titulek: A co jen park???          20.03.2009

A co vystavět na tomto mistě jen krásný park s cyklostezkami+velkou indiánskou vesničkou pro děti(něco jako park B. Němcové v Karviné),nějaká ohniště, spoustu laviček...prostě místo kde by se mohli lidi scházet a odpočinout si od pracovního týdne s kavárnou, toaletami....no to by asi moc peněz, ale nepřineslo.

Autor: Ivana     Titulek: Na přírodě nezáleží          19.03.2009

Na přírodě nezáleží,hlavně když si někdo nabalí kapsy.Spekulanti,kteří již dříve věděli,že se výstavba uskuteční,tak skoupili ornou půdu a teď si nabalí kapsy,protože se půda přeměnila ve stavební pozemky.Jde o velké peníze,tak se schválí vše i nesmysly a obyčejní lidé nic nezmůžou!!Tesco prázdné,Billa taky,Liedl jak by smet,tak stevějme dál!

Autor: helenka     Titulek: OLZA multipark          18.03.2009

Olza mi připadá ne slovansky, ale více poněmčený název původně slovanský.

Autor: Svibičan     Titulek: Multipark pro a proti          17.03.2009

Je pravda ze poslední krásny kus orné půdy bude zastavěn - hold společnost si to řáda. V těchto dnech se již provádí geologický průzkum na daném pozemku. A Věřím že v případě Olza multipark nejde jen o hypermarkety (tech je opravdu všude dost), ale nabídne taky zábavu, sportovní využiti atd... A OLZA je v pořádku v Historii se tato řeka Olza vždy jmenovala Olza jak za Rakouskouherska čí německé okupace tento název nemá kořeny ani tak v polštině jako praslovanštině.

Autor: Honza     Titulek: Termín dokončení 2010          14.03.2009

Nevím, ale termín dokončení projektu je v roce 2010. To mi připadá velmi nereálné u tak rozsáhlého projektu.

Autor: helenka     Titulek: OLZA multipark          14.03.2009

http://www.olzamulti.com/new/ A že nás o tom vedení města ve Zpravodaji neinformuje?

Autor: Honza     Titulek: Název multiparku           13.03.2009

Jsme ve Slezsku již od mala říkam "Olza" a ne "Olše"...Je to tak i "po našymu"...Tak nevím kde je problém? Tady nejsme v Čechách ani na Moravě, ale ve Slezsku...Dvojjazyčné nápisy v Českém Těšíně neschvaluji, ale Olza je prostě OLZA :-)

Autor: helenka     Titulek: OLZA Multipark          12.03.2009

http://www.e15.cz/aktuality-reality/v-ceskem-tesine-ma-vyrust-obri-park-zamestna-500-az-1000-lidi-81890/

Autor: helenka     Titulek: Nelíbí se mi název OLZA multipark          12.03.2009

Je to jistě nápad ortodoxní polské menšiny. Musíme se čelem postavit stále sílícím revašistickým tlakům. Viz usnesení 10. shromáždění Kongresu Poláků v ČR, které jim ukládá usilovat o změnu oficiálního názvu řeky Olše na Olza!! --------------------------------------------------------------------------------

Autor: db     Titulek: je to potřebné pro Český Těšín?          12.03.2009

Naprosto souhlasím!!! Máme tady málo obchodů. Další "obchodní centrum" se bude stavět na místě autobusového stanoviště. Ptám se tedy těch kteří toto schvalují, kdo v těch obchodních centrech bude nakupovat? Malá nápověda. Zajeďte se podívat do Tesca a prodejen naproti... Toto už je do nebe volající! Nevím ale do Avion s.p. v Ostravě případně Futurum to není až tak daleko. Kdy už ti politici ať už oranžády nebo modří ptáci začnou dělat něco co lidi skutečně potřebují a žádají. Mám takový pocit že z toho asi nebývá tučná provize. Jedni za 18 druzí bez dvou za 20. --------------------------------------------------------------------------------

Autor: helenka     Titulek: A co příroda?          11.03.2009

Cílem je vybudovat multifunkční areál ve městě. Chceme již příští rok začít se stavbou areálu, který bude mít několik lákadel. Počínaje hotelem, sportovním a relaxačním centrem, parkem, prostorem pro kulturní využití, nákupním střediskem a dalšími možnostmi,“ uvedl ředitel společnosti Olza Multipark Miloš Záruba. Kousek od sídliště Svibice zůstal kousek přírody,může někdo vysvětlit, proč se musí zbuldozerovat, zaasfaltovat, nastavět parkoviště a další obchody, kdo bude Multipark Olza využívat? Je nějaký podnikatel, který je schopen využívat nákupní centrum ve Svibici, které zeje prázdnotou?

Přidat příspěvěk

Autor:    
Titulek:    
Příspěvek:    
Opište text z obrázku:    

Kotel


Poslední příspěvky

 • DROGY V TĚŠÍNĚ - SBLC/BG LEASE & PURCHASE
  We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that’s the best and safest strategy for our clients.e.t.c Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
 • Společné bežecké tréninky v České Těšíně - Nabídka úvěrů
  Nabídka úvěrů Dobrý den, drahý příteli, jsem podnikatelka, která pomáhá lidem, kteří potřebují půjčku. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu: polojkab@seznam.cz
 • Společné bežecké tréninky v České Těšíně - Nabídka financování
  Nabídka financování Dobrý den, jsme jednotlivci a chtěli jsme pomoci pouze jednotlivcům, kteří jsou v kontextu půjček na své osobní účty investičních dluhů a nájemců, atd. ... ve výši 3% až 5% úroků, vážných a Čestný Kontaktujte nás ještě dnes a dejte nám vědět, kolik peněz si přejete vypůjčit. Pokud máte zájem, kontaktujte mě na adrese: korema96@gmail.com
 • Tipy, rady, připomínky - nabídka půjčky
  Dobrý den Potřebujete půjčku na každý účel? Jste ve finančním problému? Potřebujete finanční řešení? Bridge Finance nabízí lásku s příznivou úrokovou sazbou. Naše půjčky jsou jednoduché, levné a rychlé. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste získali půjčku, kterou potřebujete. Můžeme se vyrovnat každý úvěr s úrokovou sazbou pouze 2% na váš rozpočet. Pokud máte zájem, kontaktujte nás neprodleně prostřednictvím (adribay0008@gmail.com)
 • Trznice - Ponuka pôžičky
  Pevné a spoľahlivé financie, Využite túto skvelú príležitosť a získajte spoľahlivý finančný úver v rozsahu od 50 000 EUR do 5 000 000 EUR s nízkymi úrokovými sadzbami a výhodnými podmienkami poskytovania služieb. Vysoká šírka pásma schválených aplikácií. Zaručujem rýchle a profesionálne rokovania. Jasná a zrozumiteľná dohoda. Táto skvelá ponuka je dôležitá pre celé Slovensko. Poskytnem vám všetky potrebné informácie na adrese: alexejdalek121@gmail.com

Děje se v okolí

Aktuálně  -  Restaurace  -  Obědy  -  Katalog firem  -  Akční zboží  -  Akce, slevy  -  Diskuse  -  Program  -  Inzerce  -  Ankety  -  Fotogalerie  -  Reality  -  Kontakty
Nápověda  -  Přidat firmu do katalogu firem  -   info@tesin24.cz

Tesin24.cz, regionální informační server.

Spime-zdravě.cz | www.vipc.cz | Hromosvody pro Slezsko | PC SERVIS | www.lysahora.cz | Nábytek z masívu | Sádrokartony | Prostěradla a povlečení | Luxusní italská móda